Patryk Jaki – “przepis będzie mówił jednoznacznie, że jeżeli jakiś przestępca przekroczy granice naszego domu (…) to mamy prawo użyć broni”

Wiceminister w resorcie sprawiedliwości Patryk Jaki już kilka razy zachował się zdecydowanie i stanowczo przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości. Jestem przekonany, że Polacy pamiętają jego brawurowe akcje podejmowane w obronie dzieci odbieranych rodzicom przez bezduszne sądy. Jak widzę Pan wiceminister w sprawie obrony koniecznej, mówi z właściwą sobie stanowczością, przekonując do siebie tłumy. Zapowiadał, że jest zwolennikiem reguły “mój dom, moją twierdzą” i nic się w tym nie zmienia, mówiąc do telewizyjnej kamery:

My dzisiaj odwracamy wektory. Tzn. my dzisiaj mówimy, dom to jest twoja twierdza. Państwo będzie bronić ofiarę, a nie sprawcę. Dlatego dzisiaj ten przepis będzie mówił jednoznacznie, że jeżeli jakiś przestępca przekroczy granice naszego domu, to mamy prawo przekroczyć granice obrony koniecznej, mamy prawo użyć broni i nie będziemy za to pociągani do odpowiedzialności.

Bardzo dobry kierunek narracji. Z obroną domu, domostwa, ogrodzonego teremu trzeba łączyć posiadanie broni. Ja od wielu lat wspólne postulujemy wprowadzenie osobnej kategorii pozwolenia na broń, pod nazwą broń do obrony miru domowego. Może to też ktoś w rządzie czy Sejmie zwróci na to uwagę. Wczoraj na konwencji liderów NRA w swoim wystąpieniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump posiadanie broni zestawiał z wolnością i prawem do brony. Do tego właśnie ma służyć broń, do powstrzymywania przestępcy.

 

Dodaj komentarz