Wstąp do ROMB!

Witaj,
Jeśli czytasz te słowa to domyślamy się, że chcesz zostać członkiem ROMBu. Cieszymy się. Im będzie nas więcej tym łatwiej nam będzie działać i realizować nasze cele. Obecnie jest nasz już w całej Polsce kilkaset osób. Statut przewiduje cztery możliwości. Zapoznaj się nimi, wybierz i przejdź do dalszej części składania deklaracji członkowskiej. Tutaj możesz pobrać pełną wersję statutu.

Członkowie dożywotni

Dożywotniemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu. Może on także brać pełny udział w życiu stowarzyszenia, w szczególności:

 1. brać udział w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia;
 2. przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 3. korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
 4. brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
 5. korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia przez jego członków wspierających.

Składka członkowska: dla członka dożywotniego 500zł (na razie brak zniżek dla studentów i młodzieży – płatna z góry jednorazowo raz na całe życie).

Członek pięcioletni

Pięcioletniemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje bierne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu. Może on także brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przedstawiać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 2. korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
 3. brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
 4. korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia przez jego członków wspierających.

Składka członkowska: dla członka 5 letniego – 150zł (na razie brak zniżek dla studentów i młodzieży – płatna z góry raz na każde 5 lat).

Członek jednoroczny (jednoroczny ochotnik)

Jednoroczny członek Stowarzyszenia (zwany „jednorocznym ochotnikiem”) może brać udział w życiu stowarzyszenia, w szczególności:

 1. korzystać z doradztwa specjalistycznego w sprawach związanych z posiadaniem oraz użytkowaniem broni palnej;
 2. brać udział w szkoleniach i imprezach organizowanych pod patronatem Stowarzyszenia;
 3. korzystać z wszelkich akcji promocyjnych oferowanych dla członków Stowarzyszenia przez jego członków wspierających.

Składka członkowska: dla jednorocznego ochotnika składka będzie wynosiła 12×3=36zł – płatna za rok z góry (dla studentów do 26 roku życia i młodzieży do 18 roku życia analogicznie 24 i 12zł).

Sympatyk

Zgodnie z § 20: „Osoby, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia, a z jakichkolwiek powodów nie chcą lub nie mogą być członkami Stowarzyszenia, mogą zostać jego sympatykami. Sympatykiem zostaje się poprzez złożenie deklaracji.” Jeśli tak jest w Twojej sytuacji – złóż deklarację i zostań naszym sympatykiem. Sympatyk nie opłaca żadnych składek członkowskich.

Wszyscy członkowie zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień statutu i realizowania uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. popierania i czynnie realizowania celów Stowarzyszenia;
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. znania i upowszechnia przepisów prawa dotyczącego broni;
 5. rozwijania umiejętności strzeleckich;
 6. terminowego opłacania składek członkowskich.

Przejdź do formularza rejestracyjnego.