Czeski parlament odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy implementującej kagańcową europejską dyrektywę o broni

W dniu 27 lutego 2018 w czeskim parlamencie miało miejsce pierwsze czytanie nowelizacja ustawy o broni, która miała implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 zmieniająca dyrektywę Rady 91/477 / EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Parlament zdecydował w pierwszym czytaniu odrzucić projekt. Posłowie niemal jednomyślnie byli za odrzuceniem projektu, 167 posłów było za, kilku posłów wstrzymało się od głosu i nikt nie był przeciwny. 

Ten świetny wynik nie był wynikiem przypadku. Stało się tak dzięki tysiącom godzin poświęconym przez wolontariuszy, dziesiątkom tysięcy koron z kieszeni wolontariuszy. Działacze społeczni w całych Czechach zaangażowali się w działania przeciwko wdrożeniu dyrektywy.

Jednak głosowanie nie jest oczywiście ostatecznym zwycięstwem. Prace zostały wstrzymane do czasu rozpoznania skargi Republiki Czeskiej, w której Czechy domagają się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości uchylenia dyrektywy. Skarga została złożona w ubiegłym roku i jest wspierana przez Polskę i Węgry.

62 przemyślenia nt. „Czeski parlament odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy implementującej kagańcową europejską dyrektywę o broni

Dodaj komentarz