Kto i jak głosował w sprawie dyrektywy o broni.

Wczoraj odbyło się głosowanie nad dyrektywą, której twarzą w Polsce jest komisarz Bieńkowska. Wyniki głosowania są dostępne i wszystko stało się jasne. Możemy zobaczyć kto jest z nami, a kto przeciwko nam. Lista osób głosujących za odebraniem Europejczykom prawa do posiadania broni:

Jerzy Buzek – PO

Michał Boni – PO

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein – PO

Krzysztof Hetman – PSL

Danuta Maria Hübner – PO

Danuta Jazłowiecka – PO

Jarosław Kalinowski – PSL

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – PO

Barbara Kudrycka – PO

Janusz Lewandowski – PO

Elżbieta Łukacijewska – PO

Jan Olbrycht – PO

Julia Pitera – PO

Marek Plura – PO

Dariusz Rosati – PO

Czesław Siekierski – PSL

Jarosław Wałęsa – PO

Bogdan Wenta – PO

Bogdan Zdrojewski – PO

Tadeusz Zfiefka – PO

Bogusław Liberadzki – SLD

Teraz lista tych co zachowali się jak trzeba. Poniżej wymienionym posłom do Parlamentu Europejskiego należą się podziękowania. Są tam posłowie z PiS, SLD, partii Wolność i KNP.

Lista posłów głosujących przeciwko dyrektywie:

Ryszard Czarnecki – PiS

Edward Czesak – PiS

Anna Fotyga – PiS

Małgorzata Gosiewska – PiS

Marek Jurek – PiS

Karol Karski – PiS

Sławomir Kłosowski – PiS

Zdzisław Krasnodębski – PiS

Urszula Krupa  – PiS

Zbigniew Kuźmiuk – PiS

Ryszard Legutko – PiS

Stanisław Ożóg – PiS

Bolesław Piecha – PiS

Mirosław Piotrowski – kandydował z list PiS, ale opuścił delegację tej partii

Tomasz Poręba  – PiS

Kazimierz Ujazdowski – kandydował z list PiS, ale opuścił tą partię

Kosma Złotowski – PiS

Jadwiga Wiśniewskia – PiS

Adam Szejnfeld – PO

Janusz Zemke – SLD

Krystyna Łybacka – SLD

Adam Gierek – SLD

Janusz Korwin-Mikke – partia Wolność

Robert Iwaszkiewicz – partia Wolność

Jacek Saryusz-Wolski – kandydował z PO, ostatni opuścił to ugrupowanie

Michał Marusik – KNP

Stanisław Żółtek – KNP

Tym wszystkim posłom należą się podziękowania i jako prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni zamierzam w formie pisemnej te podziękowania każdemu z osobna wyrazić. Uważam, że uczynię to w imieniu wszystkich tych, którzy rozumieją, że prawo do broni jest ważnym elementem naszej cywilizacji.

1 602 przemyślenia nt. „Kto i jak głosował w sprawie dyrektywy o broni.


  1. best prostate massager

    […]we prefer to honor a lot of other world-wide-web web-sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]