Złóż petycję do MSWiA sprawie zaskarżenia dyrektywy o kontroli nabywania i posiadania broni

Europejska dyrektywa o broni wprowadzająca ostrzejsze warunki co do jej posiadania została przyjęta przez Parlament Europejski w połowie marca. Minister Spraw Wewnętrznych Czech powiedział 10 kwietnia br. dziennikarzom, że rząd czeski przygotował skargę w sprawie dyrektywy. „Możliwe, że Republika Czeska złoży skargę po wejściu dyrektywy w życie, czyli w ciągu sześciu tygodni”, dodał minister Chovanec. Jego zdaniem przyczyną, da której Czesi są nieprzychylni dyrektywie jest fakt , że „zakochali się” w broni półautomatycznej, której dotyczą nowe przepisy. Zdaniem Chovaneca, jeśli rząd złoży skargę, odniesie sukces nawet gdyby żadne inne państwo członkowskie go nie poparło. „Mamy około 70% szans aby wygrać” powiedział.

Musimy podjąć wysiłek domagania się od MSWiA zaskarżenia dyrektywy. Skoro deklaruje to rząd Czech, dlaczego rząd polski jeszcze tego nie zadeklarował? Nie możemy stać obojętnie, skoro Czesi nie zamierzają się poddawać. Jeżeli MSWiA nie zareaguje będzie dla nas jednoznaczne, że nadzieja na ratunek nie przyjdzie z polskiego ministerstwa, a z Republiki Czeskiej. Czeski minister zdecydowanie dba o interesy Czechów i widoczne jest to już od dawna, gdy to rozpoczął działania mające za cel wpisanie prawa do broni do czeskiej konstytucji. Niestety nie możemy napisać tego o ministrze Błaszczaku z takim samym entuzjazmem. Czy w Polsce możemy bardziej liczyć na czeskiego ministra, czy ministra z rządu, który nazwał się drużyna dobrej zmiany? Najbliższy czas to pokaże… Naszą rolą jest naciskać i nie ustawać w wysiłkach naciskania na rząd.

Proszę, piszcie e-maile do MSWiA, składajcie petycje. Siła społecznego działania jest nieoceniona. My naród polski się domagamy! Może w myśl biblijnej zasady „proście, a będzie wam dane, pukajcie a otworzą” – minister Błaszczak dostrzeże i zrobi to czego od niego oczekujemy. Nie mamy prawa stać biernie z założonymi rękami. Dyskutantów, którzy piszą, że to i tak nic nie da, traktuję jako szkodników. W ten sposób zniechęca się innych, takich pustych gadułów nie słuchajcie. Piszcie, wysyłajcie! Petycję można złożyć korzystając z formularza kontaktowego na stronie MSWiA.


przykładowa treść petycji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

………………………….

imię i nazwisko

e-mail: ……………………………

(podmiot wnoszący petycję)

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

w Warszawie

(organ władzy publicznej)

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM

  1. Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wnoszę petycję w interesie publicznym, której przedmiotem jest żądanie zaskarżenia przez Rzeczpospolitą Polską do Trybunału Sprawiedliwości UE dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, która została przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r., na podstawie i w oparciu o stosowne przepisy prawa w dniu wejścia w życie tej dyrektywy;
  2. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, wyrażam zgodę na ujawnienie petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję wraz z danymi osobowymi podmiotu wnoszącego petycję;

podpis:

116 przemyśleń nt. „Złóż petycję do MSWiA sprawie zaskarżenia dyrektywy o kontroli nabywania i posiadania broni

Dodaj komentarz