Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłasza akces do koalicji polskich spraw

         W dniu dzisiejszym (30.07.2020 r.) Pan Andrzej Duda – Prezydent RP zaapelował do wszystkich: stwórzmy w najważniejszych polskich sprawach swoistą koalicję polskich spraw, starajmy działać się tak, żeby w Polsce te najważniejsze kwestie toczyły się w dobrym kierunku.

         Panie Prezydencie!

         Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłasza akces do koalicji polskich spraw. Polską sprawą, którą przynosimy, jest konieczność racjonalnego uregulowania w ustawie dostępu do broni palnej dla przestrzegających prawa Polaków.

         W Polsce aktualnie obowiązuje ustawa o broni i amunicji z 1999 roku wzorowana na ustawie z 1961 roku, tj. prawie z czasu gdy za posiadanie broni palnej bez przyzwolenia komunistycznej władzy, na podstawie małego kodeksu karnego groziła kara śmierci. Tak bardzo zły akt prawny wciąż obowiązuje w Polsce.

         Bezskutecznie, od bez mała dziesięciu już lat środowiska społeczne, którym leży na sercu racjonalizacja przepisów o broni i amunicji, próbują doprowadzić do uchwalenia nowej, dobrej ustawy. W poprzedniej, VIII kadencji Sejmu był to poselski projekt ustawy o broni i amunicji druk sejmowy 1692, w VI kadencji Sejmu był to komisyjny projekt ustawy o broni i amunicji druk sejmowy 3462.

         W Polsce od zawsze dostęp do broni palnej był polską, ważną sprawą. Świadczy o tym nasza historia. Tak naprawdę od 1939 roku najpierw niemieccy okupanci zaczęli karać nas Polaków śmiercią za posiadanie broni, a od 1944 roku kontynuowali to komuniści.

         Uchwalane po tym czasie przepisy traktowały posiadanie broni jako wyróżnienie, przywilej, nadawane według niczym niekontrowanego uznania, tylko zaufanym wobec władzy.

         Tak naprawdę dopiero w 2011 roku udało się zracjonalizować obowiązującą, złą, postkomunistyczną ustawę o broni i amunicji. Była to racjonalizacja częściowa, która sprawiła wprawdzie rozwój sportów strzeleckich i kultury posiadania broni. Jednak ta nowelizacja nie zmienia faktu, że obowiązująca ustawa to zły akt prawny.

         Potrzeba nam przepisów polskich, odpowiadającym standardom europejskim, a nie praw wciąż wzorowanych na sowieckich standardach. Polska powinna patrzeć na rozwiązania czeskie. Czesi, w naszej części Europy, ustanowili i wdrożyli racjonalny system pozwoleń na broń.

         Do koalicji polskich spraw przynosimy gotowy projekt ustawy, który w poprzedniej kadencji Sejmu nosił numer druku 1692. Projekt sprawdzony przez legislatorów sejmowych, projekt zgodny z europejskimi dyrektywami.

         Prawo do broni dla przestrzegających prawa obywateli to ważna polska sprawa. Niech Pan obejmie prace nad prawem do broni swoim patronatem.

Andrzej Turczyn

Prezes ROMB

 

302 przemyślenia nt. „Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni zgłasza akces do koalicji polskich spraw

Dodaj komentarz