Aktualne wiadomości ROMB (23.04.2017 r.)

Szanowni koledzy i koleżanki,

Gwałtowny rozwój naszego stowarzyszenia i nowe możliwości jakie z sobą niesie rosnąca liczba uczestników naszego ruchu sprawiają, że powstała widoczna potrzeba powołania struktur terenowych naszej organizacji.

Chcielibyśmy również bardziej zaktywizować działaczy Stowarzyszenia w terenie, dlatego, już nie długo będziemy zwoływali spotkania członków stowarzyszenia w terenie, zapraszając Was do uczestnictwa w nich.

Chcielibyśmy aby wyłonili się lokalni liderzy, którzy będą organizowali terenowe oddziały i lokalne struktury wzmagające i wspomagające działania oraz akcje Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni w całej Polsce.

Postanowiliśmy także, nadać inny kształt polityce informacyjnej. Będziemy Was częściej i bardziej szczegółowo zawiadamiali o poczynaniach naszego Stowarzyszenia. Będą to wiadomości przekazywane drogą email oraz bieżąca informacja na stronie www.romb.org.pl do której odwiedzania zapraszamy.

Na stronie zostało uruchomione forum członków ROMB, serdecznie zachęcamy do korzystania z tej formy wymiany myśli i informacji.


Wiadomości bieżące:

Prowadzimy współpracę medialną z magazynem o broni Arsenał. Jednocześnie zawiadamiamy, że Piotr Szalaty – redaktor naczelny kolejnego tytułu strzeleckiego – „Strzał magazyn o broni” – wyraża chęć zamieszczenia na okładce magazynu logo naszego stowarzyszenia. Pozyskiwane od wydawców czasopisma będziemy również starali się przekazywać w teren, w celu promocji naszej działalności statutowej.

To kolejny już fachowy periodyk strzelecki który docenia naszą rolę w rozwoju ruchu strzeleckiego i kultury posiadania broni w Polsce.


W imieniu ROMB

Andrzej Turczyn Prezes

Artur Jabłoński Skarbnik

Rafał Kawalec Członek Zarządu

6 przemyśleń nt. „Aktualne wiadomości ROMB (23.04.2017 r.)


  1. Czołem
    mam wszystkie warunki do zorganizowania terenowej struktury (lokal,teren) ale do dnia dzisiejszego nie otrzymałem legitymacji (opłacone 5-cio letnie członkostwo)……..
    szeryf

Dodaj komentarz