Spotkanie prezesa ROMB mec. Andrzeja Turczyna z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą

W piątek 24 listopada 2017 r. prezes stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni mec. Andrzej Turczyn spotkał się w Warszawie z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą oraz innymi oficerami Dowództwa WOT.

Członkowie stowarzyszeń strzeleckich, kolekcjonerskich czy proobronnych to środowisko, z którego mogą rekrutować się ochotnicy do  Wojsk Obrony Terytorialnej.  Mając to na uwadze, prezes ROMB przybliżył kadrze oficerskiej WOT potencjał strzelecki jaki tworzą środowiska strzeleckie. Przedstawił także postulaty dotyczące proponowanych przez ROMB zmian w prawie o broni oraz zaprezentował niektóre zapisy projektu zmiany ustawy o broni i amunicji z 1999 r., którą przygotowały środowiska społeczne. 

Postulaty te to upowszechnienie dostępu do broni, w oparciu o system pozwoleń na broń, z zachowaniem niezbędnych kryteriów osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia. Propozycje zmiany w ustawie o broni i amunicji dotyczyły w szczególności: zrównania pozycji żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z pozycją żołnierzy zawodowych czy funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych, w zakresie możliwości ubiegania się o pozwolenia na broń, utworzenia kategorii pozwolenia na broń w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, oraz kilku drobnych zmian w ustawie mających uporządkować system wydawania pozwoleń na broń

Zmiany prawa zmierzające do upowszechnienia dostępu do broni palnej, a przez to umiejętności posługiwania się bronią przez posiadaczy pozwoleń na broń, przekładają się na wzrost bezpieczeństwa oraz potencjału obronnego państwa. Powszechna umiejętność posługiwania się bronią palną oraz posiadanie pozwoleń na broń,  podobnie jak w innych krajach, pozytywnie wpłynie na potencjał obronny całego państwa. 

W ocenie Dowódcy WOT systemowe zmiany jakie są wdrażane na potrzeby rozbudowy potencjału obronnego państwa w tym kształtowania świadomości obronnej w szczególności rozwijanie klas mundurowych, program budowy strzelnic w powiatach, Legia Akademicka a także budowa Wojsk Obrony Terytorialnej mogą stanowić istotne przesłanki uzasadniające potrzeby zmian w ustawie o broni i amunicji.

Jedno przemyślenie nt. „Spotkanie prezesa ROMB mec. Andrzeja Turczyna z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej generałem brygady Wiesławem Kukułą

Dodaj komentarz